USPOSABLJANJE

    • Usposabljanje o zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716
    • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo,
    • Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi snovmi,
    • Seminarji o spremembah in dopolnitvah zakonodaje.
 
 

Kontakt telefon 041363153 (Fani Polanc)