KONTAKT

POLANC, projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o.

Mob.: +386 41 363 153  (Svetovanje)
Mob.: +386 41 707 097  (Projektiranje)

Email: info@polanc.si

Sedež podjetja:

POLANC d.o.o.
Na Brajdi 27,
5270 Ajdovščina

Pisarna:

POLANC d.o.o.
Tovarniška cesta 4c,
5270 Ajdovščina

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ( GDPR ) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo, ter zakonodajo Republike Slovenije.